Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Öppettider:

Måndagar 06.00-18.00

Tisdagar 08.00-22.00

Övriga dagar 06.00-22.00